Image
Spoločnosť LPH Vranov n/T, s. r. o. (LPH) je historicky najstarším no flexibilne a dynamicky sa rozvíjajúcim členom skupiny LPH Group. Komplexné služby a riešenia spojené s tematikou vstrekovania plastov ponúka LPH svojim zákazníkom a partnerom nielen na území Európy ale aj v ďalekom zahraničí. Hlavné segmenty globálneho trhu, na ktorom sú umiestňované a realizované produkty LPH sú automobilový, elektrotechnický a spotrebný sektor. Prioritným cieľom LPH je poskytovanie ucelených sériových výstupov s vyššou pridanou hodnotou podporených vlastným know-how s integrovanou nadštandardnou kvalitou a cielene prozákazníckym prístupom. Budúcnosť je pre LPH spojená s udržaním maximálnej flexibility vzhľadom k zákazníckym požiadavkám, naviazaná na využívanie vlastných realizovaných ideí s podporou dostupných hi-tech zariadení a kvalitného, generačne a myšlienkovo pestrého personálu.
Image