Image
LPH a.s. v Poprade sa vyprofiloval ako výrobca termoplastových komponentov stredných a väčších rozmerov. Berúc do úvahy definovanú stratégiu rozvoja v LPH, diverzifikáciu a doplnenie segmentu o možnosť vyrábať veľké dielce, ako aj predsunutie ďalšieho závodu smerom na západ s vyhliadkami lepšej infraštruktúry a bližšej lokalizácii pri jednom z našich väčších odberateľov – Whirlpool, zahájením výstavby závodu na „zelenej lúke“ bola naštartovaná realizácia nového kontraktu. Primárnym segmentom výroby sú plastové výlisky a montážne celky pre bielu techniku, záhradnú techniku, automobilový priemysel a sanitu.
Image

Projekty realizované s podporou Európskej únie


  • VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Rozšírenie výroby plastov s doplnením kovových výliskov

INFORMÁCIA 1 TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

INFORMÁCIA 2 TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

INFORMÁCIA 3 O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK PODĽA § 44 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

INFORMÁCIA 4 O PODPORENOM PROJEKTE


  • MATERIÁLY K PODPOROVANÉMU PROJEKTU

Energeticky vysoko úsporné pracoviská pre spracovanie termoplastov

INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE

PAMÄTNÁ DOSKA PROJEKTU


Pre viac informácií kontaktujte naše informačné centrum, kde Vám poskytneme všetky potrebné informácie