Image

LPH Vranov n/T, s.r.o.

Spoločnosť LPH Vranov n/T, s.r.o. pôsobí na trhu výrobcov plastových výliskov od roku 1989. V súčasnosti vlastní sofistikované výrobné technológie a zároveň sa uplatňuje vo vývojových úlohách samostatne, ako aj spoločne so zákazníkmi. Vyčleňujeme sa z pozície „iba“ výrobcov a prinášame do vzťahu so zákazníkom aj pridanú hodnotu nielen v zmysle vykonania dodatočných operácii na realizovanej produkcii, ale aj v intelektuálnej a znalostnej rovine pri formovaní a ideovom návrhu samotného produktu.

Viac

1. prešovská nástrojareň

1. prešovská nástrojáreň, s.r.o. je súkromnou spoločnosťou, ktorej hlavný výrobný program tvorí výroba vstrekovacích foriem pre termoplasty, lisovacieho náradia, strižných a ohýbacích nástrojov s využitím laserového sintrovania kovov. Sériová výroba je zameraná
 na ohýbanie drôtov, rúrok a lisovanie plechov. Primárnym segmentom výroby sú formy pre injekčné vstrekovanie termoplastov a taktiež sériov výroba prostredníctvom CNC ohýbačiek drôtov a rúrok.

Viac

LPH a.s.

LPH a.s. sa vyprofiloval ako výrobca termoplastových komponentov stredných a väčších rozmerov, berúc do úvahy definovanú stratégiu rozvoja skupiny LPH -  diverzifikácia s doplnením segmentu a možnosť vyrábať veľké dielce. Zlepšením distribučnej infraštruktúry je lokalizácia závodu v priemyselnom parku Poprad Matejovce dlhodobou pridanou hodnotou pre našich odberateľov.
Primárnym segmentom výroby sú plastové výlisky a montážne celky pre bielu techniku, záhradnú techniku, automobilový priemysel
a priemyselné čističe.

Viac

JAKOR s.r.o.

Jakor s. r. o. sa zaoberá interdisciplinárnym výskumom a vývojom v oblasti prírodných vied.Zriadenie technologicko - konštrukčného centra - INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE - Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Viac

RPIC Prešov

Organizácia RPIC  sa  prioritne zaoberá podporou podnikania vo všetkých jej formách, s čím súvisí aj postupné rozširovanie poskytovaných služieb pre relevantnú cieľovú skupinu.

  • Inkubátor
  • Finančné služby
  • Poradenstvo
  • Vzdelávanie
  • Podpora podnikania v EÚ

Viac