Image

Chápeme potreby zákazníkov a rozširujeme naše aktivity v zmysle sloganu „Od ideového návrhu po perfektný produkt“ pokrývajúc nasledovné aktivity:

Image

Design

Image

Meranie a testovanie

Image

Kovoobrábanie

Image

Výroba formy

Image

Povrchová úprava

Image

Kvalita

Image

Lisovanie

Image

Montáž

Image

Logistika