Image

Design

  • Kooperujeme pri návrhu komponentov, v zmysle optimalizácie surfaces a designu výrobku s cieľom zabezpečiť požadované parametre finálneho produktu po strane vizuálnej a funkčnej.
  • Realizujeme podrobnú analýzu pri zostavách s cieľom upraviť design jednotlivých komponentov tak, aby mohlo dôjsť k ich zlučovaniu pri nezmenenej funkčnosti zostavy = výrazná redukcia nákladov.
  • Hľadáme optimálne materiálové riešenie pre daný produkt.
  • Aplikujeme náhrady zliatin Al termoplastami.
  • Overujeme reologické a iné aspekty návrhu prostredníctvom FEM analýz a reverzne optimalizujeme pôvodný návrh.
  • Zabezpečujeme výrobu rýchlych prototypových nástrojov prostredníctvom technológie sintrovania EOSINT, alebo Al prototypových foriem, resp. priamou „3D tlačou“ prototypových komponentov