Image

Kovoobrábanie

V segmente kovovýroby poskytuje spoločnosť 1.PN sériové dodávky produktov a služieb v zmysle nasledovných technológií a parametrov:

Ohýbanie drôtov - prostredníctvom modulárnej linky pre CNC ohýbanie drôtu, čo umožňuje ohýbanie rovinných 2D a priestorových 3D dielov priamo z cievky.
  • od priemeru 2 do 8 mm (AFM-3D8-T)
  • od priemeru 3 do 12 mm (AFM-3D12-T)

Ohýbanie rúrok - prostredníctvom linky CNC so základnými parametrami:
  • Maximálny priemer ohýbanej rúrky: Ø 50x3 mm
  • Minimálny priemer ohýbanej rúrky: Ø 6x1mm
  • Maximálny uhol ohnutia: 190°

Výroba výliskov z plechov prostredníctvom strižných, ohýbacích – postupových resp. transferových nástrojov na výstredníkových a hydraulických lisoch s tonážou do 300T.

Príklady hotových výrobkov - ohýbané dielce
Image