Image

Lisovanie

V oblasti injekčného vstrekovania výliskov z plastu ako „core business“ pre LPH realizujeme
nasledovné aktivity:

  • Výroba komponentov injekčným vstrekovaním na strojoch o veľkosti uzatváracej sily od 5 do 1100 ton.
  • Výroba multikomponentných dielcov použitím 2K a 3K  technológií
  • Výroba dielcov so zrkadlovým leskom
  • Vertikálne a horizontálne vstrekovanie a záliskovanie.
  • Vyfukovanie plastov
  • Reverzné snímanie, vyhodnocovanie a archivácia dôležitých  parametrov výrobného procesu
  • Aplikácia 5 osových robotov v produkčnom cykle
  • Automatizovaná opticko – laserová kontrola finálnej produkcie
  • Jednoznačná identifikácia produktu a vstupov použitých pri jeho výrobe vo forme generovania jedinečného identifikátora, kreovaného v rámci integrálnej výpočtovej siete
Image