Image

Meranie a testovanie

Validácia a udržiavanie kvality produkcie sú pre nás jedným z kľúčových faktorov pri budovaní si pozície na trhu.
Z uvedeného dôvodu v skupine LPH investujeme a budeme v danej oblasti investovať.
Súčasne disponibilné zariadenia:

  • 4x CNC portálové meracie stroje ( Mitutoyo, DEA)
  • Profilprojektory a optické mikroskopy
  • Laboratórne zariadenia na merania odrazivosti – Photometre
  • Laboratórne zariadenia na merania farebného spektra – Colmetre
  • Laboratórne zariadenia na analytiku materiálov vstupujúcich do procesu
  • Aplikovaná automatizovaná laserovo - optická kontrola sériovej produkcie
  • Štandardné meradlá: lineárne digitálne výškomery, mikrometre, hĺbkometre, posuvné meradlá a.i. – všetko s unifikovaným interface a výstupom do centralizovanej dátovej banky.
  • Image 1