Image

Montáž

Snaha o zvýšenie konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty vo výrobe viedla spoločnosť k zavedeniu aktivít týkajúcich sa kompletizácie produktov vstrekovania. Procesy a postupy montáže plastových komponentov a subdodávok na báze kovov, gumy, PUR materiálov doplnili a zvýšili pôvodné produkčné kapacity spoločnosti. Variabilita montáže podzostáv a finálnych zostáv v podmienkach spoločnosti odráža požiadavky zákazníkov a umožňuje kombinovať klasické a moderné metódy vrátane zvárania ultrazvukom.

Realizujeme zváranie komponentov rôznymi technológiami ako napr. ultrazvukom, vibračne. Realizujeme montážne zostavy a podzostavy, obsahujúce okrem lisovaných plastových dielov aj prvky z rôznych technických materiálov akými sú kovy, uretánové peny, fólie, magnety a iné subkomponenty používané pri finalizácii produkcie.