Image

Povrchová úprava

S cieľom komplexnejšej ponuky v rámci finalizácie produktu realizujeme nasledovné činnosti:

  • Realizujeme pokovenie - povrchovú úpravu vákuovým naparovaním Al od roku 2008. V súčasnosti sú v činnosti dve produkčné linky
  •  Zabezpečujeme galvanické pokovovanie produktov
  • Zabezpečujeme a zároveň pripravujeme vlastnú linku pre lakovanie plastových komponentov
  • Realizujeme Hot Stamping prostredníctvom zariadenia od f. KURZ.
  • Realizujeme Laserové popisovanie komponentov .. a.i.
  • Realizujeme zváranie komponentov rôznymi technológiami, napr. ultrazvukom, vibračne
  • Realizujeme montážne zostavy a podzostavy, obsahujúce okrem lisovaných plastových dielov aj prvky z rôznych technických materiálov akými sú kovy, uretánové peny, fólie, magnety a iné subkomponenty používané pri finalizácii produkcie

Vacuum coating

Hot stamping

Laserové popisovanie