Výroba foriem

  • Súčasťou skupiny LPH je vlastná nástrojáreň – 1.PN.
  • Transferujeme do našej produkcie know-how v oblasti výroby foriem a nástrojov od roku 1947.
  • Ako prvá spoločnosť v regióne od roku 1998 vyrábame formy, ktorých vzhľadová časť má zrkadlový lesk s možnou aplikáciou pre optiku svetiel v automobilovom priemysle, resp. vysokoleštené plochy pre segment domácich spotrebičov
  • Ako prvá spoločnosť v regióne od roku 2004 vyrábame formy pre multikomponentné vstrekovanie 2K, 3K.
  • Nástrojáreň je vybavená modernými CNC obrábacími 3 a 5-osovými centrami, pokrokovou EDM technológiou
  • Súčasťou technológii je 3D tlačiareň EOSINT M 280, ktorá metódou laserového sinterovania kovov umožňuje výrobu unikátnych a tvarovo zložitých kovových súčiastok. Ide o technológiu tepelného spracovania kovového prášku z nástrojovej ocele, kedy dochádza k postupnému natavovaniu jednotlivých vrstiev materiálu.
  • Softvérové vybavenie CAD/CAM : Catia, Pro/E a FEM analýzy
  • Technologické možnosti umožňujú výrobu foriem a prípravkov s pôdorysom 1000 x 1400 mm a váhou do 8.000 kg