Image
Vyrábame formy pre multikomponentné vstrekovanie 2K, 3K
Nástrojáreň je vybavená modernými CNC obrábacími 3 a 5 osovými centrami, pokrokovou EDM technológiou.
Súčasťou technológii je 3D tlačiareň EOSINT M280, ktorá metódou laserového
sinterovania kovov umožnuje výrobu unikátnych a tvarovo zložitých kovových súčiastok.
Ide o technológiu tepelného spracovania kovového prášku z nástrojovej ocele,
kedy dochádza k postupnému natavovaniu jednotlivých vrstiev materiálu.