Image
Modulárna linka pre CNC ohýbanie drôtu umožnuje ohýbanie rovinných 2D a priestorových 3D dielov priamo z cievky.