Kvalita

Zameranie a riadenie kvality v spoločnosti LPH Vranov n/T, s. r. o. je prioritne sústredené na plnenie požiadaviek zákazníkov z oblasti automobilového priemyslu. Partnermi spoločnosti sú nadnárodné organizácie pôsobiace nielen v Európe ale aj celosvetovo . Z tohto dôvodu je spoločnosť držiteľom certifikátov ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949. Všetky procesy sú pravidelne preverované internými auditmi podľa normy VDA 6.3. Kvalita výrobkov je preverovaná pravidelnými výrobkovými auditmi podľa normy VDA 6.5. Pri procesnej kontrole kvality využíva spoločnosť najmodernejšie technológie a meracie zariadenia najvyššej kvality vrátane súradnicových meracích zariadení s laserovou hlavou, skenerov a kamerových systémov. K obsluhe týchto moderných zariadení má spoločnosť nepretržite k dispozícii vysoko kvalifikovaný personál.

Interné metrologické zabezpečenie pozostáva prevažne z meradiel s dátovým výstupom od firmy Mitutoyo, od posuvných meradiel vrátane cez mikrometre, dutinometre, hĺbkomery, odchýlkomery a iné až po 3D NC meranie od spomínanej firmy typ EURO-C APEX 574. Všetky tieto zariadenia sú pripojené na internú počítačovú sieť s možnosťou vyhodnocovania nameraných údajov v špeciálnom softvéri vo forme CPK, regulačných medzí a iných štatistických metód používaných pre riadenie kvality.


V súvislosti so širšou technickou podporou pre zákazníka a tým aj vyšším kvalitatívnym štandardom sa spoločnosť certifikovala po stránke riadiaco-organizačnej a výrobnej na certifikáciu podľa IATF 16949,  EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004.
Image
Image

Ocenenia