Kvalita

Dlhodobá vízia

Skupina podnikov LPH dynamicky reaguje na trhové podmienky a aktuálne trendy v strojárskom odvetví. Jej dlhodobým cieľom je byť spoľahlivým technologickým a výrobným partnerom s dlhodobou garanciou rastu, s ambíciou prinášať na trh originálne finálne produkty.

Okrem samotnej výroby komponentov prináša svojim klientom pridanú hodnotu v podobe odbornej podpory už pri návrhu a dizajnovaní produktu. Naplno využíva svoje špičkové výrobné technológie a kvalifikované ľudské zdroje, stáva sa nositeľom vývoja a inovácií. Vnáša pokrokové postupy do projektov klientov, i svojich vlastných. Zakladá si na neustálom vzdelávaní svojich pracovníkov, inšpiruje sa svetovými lídrami v odvetví, i potrebami samotných zákazníkov. Vďaka tomu dokáže s prehľadom spĺňať požiadavky aj tých najnáročnejších trhov. Spoločnosť rovnako dbá na udržateľný rast, s výrobnými materiálmi nakladá maximálne efektívne, odpad likviduje ekologicky. Vývoj technológii a inovatívnych technických riešení sa stáva primárnym cieľom a prioritou skupiny podnikov LPH. Iba tak môžeme ponúkať naozaj komplexné riešenia, ktorých výsledkom je prvotriedny, dizajnovo atraktívny výrobok, dokonale spĺňajúci svoj účel.