Služby

Dizajn

Pri návrhu komponentov naši technickí inžinieri navzájom i s klientom úzko spolupracujú, pre optimálnu voľbu dizajnu a povrchovej úpravy výrobku. Cieľom je zabezpečiť požadované parametre finálneho výrobku po stránke vizuálnej i funkčnej.

V prípade zostáv upravujeme dizajn jednotlivých komponentov tak, aby mohlo dôjsť k ich zlučovaniu pri nezmenenej funkčnosti zostavy. Výsledkom toho je výrazná redukcia nákladov.

Pre každý produkt hľadáme optimálne materiálové riešenie a tam, kde je to možné, nahrádzame kovové zliatiny hliníkovými termoplastami.

Overujeme reologické a iné aspekty návrhu prostredníctvom FEM analýz a spätne optimalizujeme pôvodný návrh.

Zabezpečujeme výrobu rýchlych prototypových nástrojov prostredníctvom technológie spekania EOSINT, alebo hliníkových prototypových foriem, respektíve priamou 3D tlačou prototypových komponentov.

Výroba foriem

Formy pre komponenty produkované technológiou injekčného vstrekovania a lisovania plastov si vyrábame vo vlastnej nástrojárni – 1. prešovskej nástrojárni s.r.o. Do ich výroby prenášame naše viac než 70 ročné know-how v oblasti výroby foriem a nástrojov.

Ako prvá spoločnosť v regióne od roku 1999 vyrábame formy, ktorých vzhľadová časť má zrkadlový lesk. Tieto je možné využiť napríklad vo výrobe optiky svetlometov pre automobilový priemysel, alebo vysokoleštených plôch pre domáce spotrebiče. Od roku 2004 sme ako prví v regióne spustili aj výrobu foriem pre multikomponentné vstrekovanie 2K a 3K.

Naša nástrojáreň je vybavená modernými CNC obrábacími 3 a 5-osovými centrami a pokrokovou EDM technológiou. Súčasťou vybavenia nástrojárne je aj 3D tlačiareň kovu EOSINT M 280, ktorá metódou laserového spekania kovov umožňuje výrobu unikátnych a tvarovo zložitých kovových súčiastok. Ide o technológiu tepelného spracovania kovového prášku z nástrojovej ocele, kedy dochádza k postupnému natavovaniu jednotlivých vrstiev materiálu.

Pri výrobe foriem používame pokročilý softvér CAD/CAM : Catia, Pro/e a FEM analýzy. Naše technologické vybavenie umožňuje výrobu foriem a prípravkov s pôdorysom 1000 x 1400 mm a váhou do 10 000 kg.

Lisovanie a vyfukovanie

 • Výroba plastových výliskov metódou injekčného vstrekovania predstavuje hlavnú pracovnú činnosť našej spoločnosti. Pre produkciu komponentov rozličnej podoby a veľkosti používame injekčné vstrekovacie lisy s uzatváracou silou od 5 do 1 100 ton. Strojové vybavenie našich výrobných závodov nám tiež umožňuje vyrábať multikomponentné dielce použitím 2K a 3K technológií a dielce so zrkadlovým leskom. Medzi ďalšie úkony, ktoré realizujeme v súvislosti s použitím tejto výrobnej technológie, patria:
  • vertikálne a horizontálne vstrekovanie a záliskovanie,
  • vyfukovanie plastov,
  • reverzné snímanie, vyhodnocovanie a archivácia dôležitých parametrov výrobného procesu,
  • aplikácia 5 osových robotov v produkčnom cykle,
  • automatizovaná opticko-laserová kontrola finálnej produkcie,
  • jednoznačná identifikácia produktu a vstupov použitých pri jeho výrobe vo forme jedinečného identifikátora, vygenerovaného v rámci integrálnej výpočtovej siete.

Povrchová úprava

 • S cieľom komplexnejšej ponuky pri finalizácii produktov zabezpečujeme aj:
  • Pokovovanie – povrchovú úpravu vákuovým naparovaním hliníkom. V súčasnosti máme pre túto úpravu v prevádzke dve produkčné linky.
  • „Hot Stamping“ prostredníctvom zariadenia od firmy KURZ.
  • Zváranie komponentov rôznymi technológiami (napr. ultrazvukom, alebo vibračne).
  • Realizujeme montážne zostavy a podzostavy obsahujúce okrem lisovaných plastových dielov aj prvky z rôznych technických materiálov, akými sú kovy, uretánové peny, fólie, magnety a iné subkomponenty používané pri finalizácii produkcie.
 • V kooperácii:
  • Galvanické pokovovanie produktov.
  • Lakovanie plastových komponentov.

Montáž

 • Okrem produkcie jednotlivých komponentov sa vo výrobných závodoch skupiny podnikov LPH venujeme aj ich kompletizácii do montážnych zostáv a podzostáv. Plastové komponenty montujeme spolu s dielcami z kovu, gumy, PUR materiálov, magnetických materiálov a podobne. Pri montáži podzostáv a finálnych zostáv sa prísne riadime požiadavkami zákazníka, pri čom variabilne kombinujeme klasické a moderné metódy montáže, vrátane zvárania ultrazvukom.

Ohýbanie drôtov a rúrok

 • Výrobe a opracovávaniu kovových komponentov sa venuje nástrojáreň 1. prešovská nástrojáreň, ktorá je súčasťou našej skupiny podnikov LPH. Pri sériovej výrobe komponentov využíva nasledovné technológie a výrobné postupy:
  • Ohýbanie drôtov prostredníctvom modulárnej linky pre CNC ohýbanie drôtu. Tá umožňuje ohýbanie rovinných 2D a priestorových 3D dielov priamo z cievky
   • Priemer 2 – 8 mm (AMF-3D8-T),
   • Priemer 3 – 11 mm (AMF-3D12-T).
  • Ohýbanie rúrok prostredníctvom linky CNC s nasledovnými parametrami:
   • maximálny priemer ohýbanej rúrky: Ø 50 x 3 mm,
   • minimálny priemer ohýbanej rúrky: Ø 6x1mm,
   • maximálny uhol ohnutia: 190°.
 • 1.PN sa ďalej venuje aj výrobe výliskov z plechov s využitím strižných, ohýbacích – postupových nástrojov na výstredníkových a hydraulických lisoch s tonážou do 400 ton.