Stroje v LPH Group

Image

3D tlačiareň na kovy

Metóda laserového spekania kovu (DMLS - Direct Metal Laser Sintering) umožňuje výrobu unikátnych a tvarovo zložitých kovových súčiastok. Tento proces je plne automatický bez použitia náradia.

Komponenty sú vysoko odolné a sú používané v leteckom priemysle, automobilovom priemysle, medicíne a elektronike. Technológia DMLS sa veľmi často kombinuje s tradičnými výrobnými postupmi ako napr. obrábanie, brúsenie, leštenie a CNC frézovanie.


Modulárna linka pre CNC ohýbanie

Modulárna linka pre CNC ohýbanie drôtu umožňuje ohýbanie rovinných 2D a priestorových 3D dielov priamo z cievky.

  • od priemeru 2 do 8 mm (AFM-3D8-T)

Modulárna linka pre CNC ohýbanie

Modulárna linka pre CNC ohýbanie drôtu umožňuje ohýbanie rovinných 2D a priestorových 3D dielov priamo z cievky.

  • od priemeru 3 do 12 mm (AFM-3D12-T)